Home

IX
Nímue.
Senlleira nao da noite.
Estrela, brila ao sol.
Ar de mar,
meteórica Compostela.
Nas túas ondas te recordo;
nas túas ondas
[Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar, que vivir toda a vida, preso, escravo e a calar!]
Vento,
(mareiro, de sementar).
Lúa teu espello,
man anterga,
cabelo do sol.
Ti es ti es ti.

Anuncios